မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း
မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း
မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း
မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း
မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း

ဟတမိုတိုေနာ့ အိမ္ရာေနရာၿဖစ္ေသာ ကိုးဂ်ိမေနရာတြင္ ပန္းမ်ားပြင့္ေသာပန္းမ်ားပြင့္ၿခင္းကို ခံစားၿခင္းကို အဓိကအေနၿဖင့္လုပ္ထားေသာ (ပုဂၢလိကပန္းၿခံ) ကို ၿပဳလုပ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ၿခင္းမွအစၿဖစ္ပါသည္။ ဟဂိပန္းမ်ားကို ဝါးစင္ေလးမ်ားၿပဴလုပ္ကာ လွုိဏ္ေခါင္းပံုစံေလးၿပဳလုပ္ထားေသာ အေနအထားၿဖစ္ေနေသာ လမ္းသည္ ပန္းၿခံ၁၀၀ တြင္ထင္ရွားေသာပံုစံၿဖစ္ေနၿပီး ေရကန္တစ္ဝိုက္တြင္ ပန္းဆိုင္၊ အယမဲမ်ားလည္း ရွိၿပီး အေရာင္အေသြးစံုလင္ေသာပန္းမ်ားပြင့္ေစပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Tōkyōto sumidaku Higashimukōjima 3 - 18 - 3

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ပံုမွန္ ၁၅၀ ယန္း
  ၆၅ႏွစ္ႏွႈင့္အထက္ ၇၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://www.tokyo-park.or.jp/park/form...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  -

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Tōbu လမ္း Isesaki လိုင္း Higashimukōjima ဘူတာ မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၈ မိနစ္၊ Keisei လွ်ပ္စစ္ရထား Oshiage လိုင္း Keiseihikifune ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၁၃ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

မုကိုးဂ်ိမဟယခအန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၆~၇လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္