ရိုင္းဇန္းဆန္းနေယာဂ်ိဒိုင္းဟိအိုးအင္း
ရိုင္းဇန္းဆန္းနေယာဂ်ိဒိုင္းဟိအိုးအင္း
ရိုင္းဇန္းဆန္းနေယာဂ်ိဒိုင္းဟိအိုးအင္း
ရိုင္းဇန္းဆန္းနေယာဂ်ိဒိုင္းဟိအိုးအင္း
ရိုင္းဇန္းဆန္းနေယာဂ်ိဒိုင္းဟိအိုးအင္း ရိုင္းဇန္းဆန္းနေယာဂ်ိဒိုင္းဟိအိုးအင္း ရိုင္းဇန္းဆန္းနေယာဂ်ိဒိုင္းဟိအိုးအင္း ရိုင္းဇန္းဆန္းနေယာဂ်ိဒိုင္းဟိအိုးအင္း

ဆယ့္တစ္လပိုင္း

၇၂၅ခုႏွစ္တြင္ ဆဲအိခေဂ်ာက ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ ရွင္းဂြန္းခ်ဳးဘုရားေက်ာင္း။ တိုင္းအိဟိအုိးအင္းသည္ ၁၈ ရာစုတြင္ ဘန္းခ်ဳခုေရာဒခဲအိတကမွ တည္ေဆာက္ထားၿပီး အဓိကေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္၏ သစ္သားၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထာေသာ မ်က္ႏွာဆယ္တစ္ခု လက္တစ္ေထာင္ မ်က္လံုးတစ္ေထာင္ဂန္းဆဲအိုးဆစြတ္ရိစြတ္ရုပ္တုသည္ သစ္သားၿဖင့္ၿပဳလုပ္ော ဆဲအိဂေဂ်ာရွင္း၏ ထိုင္ေတာ္မူရုပ္တုႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံ၏ အဖိုးတန္ရတနာအၿဖစ္ ရွိေနပါသည္။ သစ္သားရုပ္တုမ်ား၊ မ်ားစြာရွိပါသည္။ ေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္ သဘာဝအထိန္းအမွတ္အရာမ်ားရွိပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Fukuoka ken Itoshima-shi Raizan

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ၄၀၀ ယန္း ႏိုဝင္ဘာလမိုမိဂ်ိခူးခ်ိန္ဝင္ေၾကး ၁၀၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၄၀၀ ယန္း ႏိုဝင္ဘာလမိုမိဂ်ိခူးခ်ိန္ဝင္ေၾကး ၁၀၀ ယန္း

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.sennyoji.or.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  -

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Nishikyūshū ကားလမ္း Maehara IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္၊

  JR Chikuzenmaebaru ဘူတာမွ ကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ရိုင္းဇန္းဆန္းနေယာဂ်ိဒိုင္းဟိအိုးအင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္