ဟနႏုခိခဲအိကိုခု
ဟနႏုခိခဲအိကိုခု
ဟနႏုခိခဲအိကိုခု
ဟနႏုခိခဲအိကိုခု
ဟနႏုခိခဲအိကိုခု ဟနႏုခိခဲအိကိုခု ဟနႏုခိခဲအိကိုခု ဟနႏုခိခဲအိကိုခု

အၾကီးအေသးအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေရအိုင္ေလးမ်ား ၊ေရတံခြန္မ်ား ဆက္တိုက္ရွိေနေသာေတာင္ၾကားၿဖစ္ၿပီး ဟနႏုခိဆည္မွ မဲအိဘခုေရာခဲဖုခ်ိ၊ ခိုတခိဇဝ ညအိပ္ခရီးထြက္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လွပေသာ ရွု ့ခင္းမ်ားက ဆက္တိုက္ရွိေနပါသည္။ မ်က္စိေအာက္တြင္ေရတံခြန္၊ ဆက္လက္ၿပီး ဘယ္ညာမွ ဟနႏုခိၿမစ္စိးဆင္းေနမွုလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေပါက္ေနေသာ သစ္ပင္မ်ားမွ သစ္ကိုင္းမ်ားထြက္ေနၿပီး မိုမိဂ်ိမ်ားကိုလည္း အနီးကပ္ၿမင္ေတြ ့ခံစားနိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Ibaragiken Takahagi-shi Ōno chinai

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://english.ibarakiguide.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Tokiwa ကားလမ္း Takahagi IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

  JR Takahagi ဘူတာမွ ကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟနႏုခိခဲအိကိုခု၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၆~၇လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္