ဟနႏုခိခဲအိကိုခု
ဟနႏုခိခဲအိကိုခု
ဟနႏုခိခဲအိကိုခု
ဟနႏုခိခဲအိကိုခု
ဟနႏုခိခဲအိကိုခု ဟနႏုခိခဲအိကိုခု ဟနႏုခိခဲအိကိုခု ဟနႏုခိခဲအိကိုခု

ဆယ့္တစ္လပိုင္း

အၾကီးအေသးအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေရအိုင္ေလးမ်ား ၊ေရတံခြန္မ်ား ဆက္တိုက္ရွိေနေသာေတာင္ၾကားၿဖစ္ၿပီး ဟနႏုခိဆည္မွ မဲအိဘခုေရာခဲဖုခ်ိ၊ ခိုတခိဇဝ ညအိပ္ခရီးထြက္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လွပေသာ ရွု ့ခင္းမ်ားက ဆက္တိုက္ရွိေနပါသည္။ မ်က္စိေအာက္တြင္ေရတံခြန္၊ ဆက္လက္ၿပီး ဘယ္ညာမွ ဟနႏုခိၿမစ္စိးဆင္းေနမွုလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေပါက္ေနေသာ သစ္ပင္မ်ားမွ သစ္ကိုင္းမ်ားထြက္ေနၿပီး မိုမိဂ်ိမ်ားကိုလည္း အနီးကပ္ၿမင္ေတြ ့ခံစားနိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Ibaragiken Takahagi-shi Ōno chinai

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://english.ibarakiguide.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Tokiwa ကားလမ္း Takahagi IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

  JR Takahagi ဘူတာမွ ကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟနႏုခိခဲအိကိုခု၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္