အဘုခုမဂဝ
အဘုခုမဂဝ
အဘုခုမဂဝ
အဘုခုမဂဝ အဘုခုမဂဝ အဘုခုမဂဝ

ဆယ့္ႏွစ္လပိုင္း

အိုအိုယခိယာမႏိုင္ငံပိုင္ပန္းၿခံတြင္ရွိၿပီး ဟိုကိုင္းဒိုး ႏိုင္ငံပိုင္လမ္းထဲတြင္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္မွ အၿမင္ဆံုးေတာင္တက္ေတာင္ဆင္း။ ေတာင္တက္ေတာင္ဆင္းမွ ၿမင္ရေသာ ဒိုးဂ်ဳပင္လယ္၏ ပန္ႏိုရာမရွု့ခင္းက်ယ္သည္ အလြန္လွပသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အဘုခုမဂဝ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္