အိုဂိခုဘိုပန္းၿခံ
အိုဂိခုဘိုပန္းၿခံ
အိုဂိခုဘိုပန္းၿခံ
အိုဂိခုဘိုပန္းၿခံ
အိုဂိခုဘိုပန္းၿခံ အိုဂိခုဘိုပန္းၿခံ အိုဂိခုဘိုပန္းၿခံ အိုဂိခုဘိုပန္းၿခံ

ေျခာက္လပိုင္း

၂၀၁၀ခုႏွစ္ မိခ်ိေနာ့ဘူတာ (အခရွိေရာေနာ့ဟို) တြင္ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္းခံရပါသည္။ ရာသီခ်ိန္ေရာက္ပါက ပန္းၿခံတြင္းတြင္ စိုက္ထားေသာ အမ်ိဳးအစား၁၀မ်ိဳး အပင္ေပါင္း ၁၆၀၀၀ေက်ာ္ရွိေသာ အဂ်ိဆိုင္းပန္းမ်ားလည္း ပြင့္ပါသည္။ အဂ်ိဆိုင္းပြဲက်င္းပၿပီး ေတာ္ေတ္ာေလး စည္ကားပါသည္။ ေဒသထြက္လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားေရာင္းခ်ေသာေနရာ (မိဆိုင္း) ၊ ေန ့ခ်င္းၿပန္ ေရပူစမ္းေနရာ (အအိေနာ့ယာမေနာ့ယု) မ်ားလည္းရွိၿပီး ဘယ္ဟာမဆို ေဒသတြင္းေနထိုင္သူမ်ား ၊ဧည့္သည္မ်ားေကာင္းစြာအသံုးၿပဳၾကပါသည္။ (အအိေနာ့ယာမေနာ့ယု) တြင္ အခန္းက်ယ္၊တစ္ေယာက္ခန္း၊ေခၽြးထုတ္ခန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Gunmaken maebashishi Ogikubo-chō 530 - 1

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ပန္းၿခံအခမဲ့ အအိေနာ့ယမေနာ့ယု ကေလး ၃၀၀ ယန္း၊ လူၾကီး ၅၀၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ပန္းၿခံသည္လြတ္လပ္စြာဝင္ထြက္နိုင္ပါသည္။ မိဆိုင္းသည္ ၉ း ၃၀ မွ ၁၈ း ၀၀ ။
  အအိေနာ့ယာမေနာ့ယုသည္ ၁၀ း ၀၀ မွ ၂၁ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  မိဆိုင္း အအိေနာ့ယာမေနာ့ယုသည္ ပထမေၿမာက္၊ တတိယေၿမာက္ အဂၤါေန ့

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.gunma-navi.net/10201010.html

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေျခာက္လပိုင္း, ခုႏွစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Kitakantō ကားလမ္း Komagata IC မွ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

  JR Maebashi ဘူတာမွ ဘတ္စ္ၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္ ၊ Ogikubo ပန္းၿခံတြင္ ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ခ်က္ခ်င္းေရာက္ပါသည္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိုဂိခုဘိုပန္းၿခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္