ယုေနာ့ခမိေရပူစမ္းဘူတာ
ယုေနာ့ခမိေရပူစမ္းဘူတာ
ယုေနာ့ခမိေရပူစမ္းဘူတာ
ယုေနာ့ခမိေရပူစမ္းဘူတာ
ယုေနာ့ခမိေရပူစမ္းဘူတာ
ယုေနာ့ခမိေရပူစမ္းဘူတာ ယုေနာ့ခမိေရပူစမ္းဘူတာ ယုေနာ့ခမိေရပူစမ္းဘူတာ ယုေနာ့ခမိေရပူစမ္းဘူတာ ယုေနာ့ခမိေရပူစမ္းဘူတာ

ေလးလပိုင္း

သက္ကယ္မိုးထာေသာ ဘူတာအေဆာင္အဦးရွိေနေသာ အေနအထားမ်ားၿပည့္လွ်ံေနေသာ ဘူတာ။ ဘူတာအမည္တြင္ အဲဒိုေခတ္အသြင္အၿပင္မ်ားႏွင့္ ယုခဲမုရိေနာ့ဆတိုဟုေရးထားပါသည္။ လက္ရွိတြင္လည္း ခိုင္းစြတ္ရထားလမ္းဘူတာအေနၿဖင့္ အသံုးၿပဳေနၾကေသာလည္း ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ တိုးဟိခုဘူတာ ၁၀၀ ထဲတြင္ပါဝင္ၿပီး ပိတ္ရက္မ်ားဆိုပါက မ်ားစြာေသာဧည္သည္မ်ား၊ ရထားလိုင္းၾကိဳက္သူမ်ားက ေလ့လာရန္လာၾကပါသည္။ ေၿခေထာက္စိမ္ေသာေရပူစမ္း ကို ခံစားႏိုင္ေသာဘူတာအေနၿဖင့္ ထင္ရွားပါသည္။ တဖန္ ဧၿပီေရာက္ပါက လွပေသာ ဆာကူရာပန္းမ်ားလည္း ပြင့္ေသာ ဘူတာမ်ားလည္း လွပစြာရွိေနပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Fukushimaken Minamiaidzu-gun Shimogō-chō ōaza Yunokami azaōshima otsu 74

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  အခမဲ့ျကည့္ရွုနိုင္

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ပံုမွန္ ၈ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.tif.ne.jp/lang/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Tōhoku ကားလမ္း Shirakawa IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁ နာရီ

  Aidzu ရထားလိုင္း Yunokami ေရပူစမ္းဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ခ်က္ခ်င္း

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ယုေနာ့ခမိေရပူစမ္းဘူတာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္