ဟဲအိခဲေနာ့ဆတို
ဟဲအိခဲေနာ့ဆတို
ဟဲအိခဲေနာ့ဆတို
ဟဲအိခဲေနာ့ဆတို ဟဲအိခဲေနာ့ဆတို ဟဲအိခဲေနာ့ဆတို

ဆယ္လပိုင္း

ဟဲအိခဲအိုခ်ိအုဒို၏ ေနထိုင္စားေသာက္မွုကို ေနာက္ပိုင္းမ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ခ်ိန္ထားခဲ့ေသာ အဓိပၸါယ္အၿဖစ္ ၊ အိမ္ကို ေၿပာင္းေရြ ့ကာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ၿပန္လည္ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။ ဟဲအိခဲသည္ ဂန္းဟဲအိတိုက္ခိုက္မွုေၾကာင့္ ရွု ံနိမ္ ့ခဲ့ၿပီးေနာက ၈၀၀ ႏွစ္ေရာက္ပါက ၁၉၈၅ တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ တကယ့္ကို ဟဲအိအန္းေခတ္၏ အခ်ိန္အေနထားမ်ားကဲ့သို ၿဖစ္ေနေသာအေနထားၿဖစ္ၿပီး က်ယ္ၿပန္ ့ေသာဧရိယာတြင္ တည္ရွိေနသာ ၉ ခုေသာ သက္ကယ္မိုးသည့္အိမ္သည္ အလြန္လွပၿပီး ထိုအခ်ိန္က ေနထိုင္စားေသာက္မွုကို ၿမင္ေတြ ့နိုင္ပါသည္။ ဆဖန္ ဟဲအိဆဲအိမိုရာေနာ့ရုပ္တု၊ေရွးေခတ္မွရွိလာခဲ့ေသာ ေနထိုင္းစားေသာက္္မွု ့ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ၿပသထားၿပီး အိခ်ုိအုဒိုသည္ စားေသာက္ခဲ့သည္ဟုဆိုၾကေသာ ထမင္းမ်ားကိုလည္း လက္ေတ ြ ့စားေသာက္ႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Tochigi ken Nikkō-shi Yunishikawa 1042

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ဧၿပီ မွ နိုဝင္ဘာ ၈ း ၃၀ မွ ၁၇ း ၀၀၊ ဒီဇင္ဘာလမွ မတ္ ၉ း ၀၀ မွ ၁၆ း ၃၀
  ေနာက္ဆံုးဝင္ခ်ိန္ ၁၆ း ၃၀ (ဧၿပီမွ ႏိုဝင္ဘာ)၊ ၁၆ း ၀၀ (ဒီဇင္ဘာမွ မတ္)

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.nikko-kankou.org/s/spot/54/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  -

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Nikkō Utsunomiya လမ္း Imaichi IC မွ ပ်မ္းမွ် ၅၀ မိနစ္

  No iwa လိုင္း Yunishikawaonsen ဘူတာမွဘတ္စ္ကားၿဖင့္ ပ်မ္မွ် ၂၅ မိနစ္၊ Honke bankyū တည္းခိုခန္းေ ရွ ့တြင္ ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟဲအိခဲေနာ့ဆတို၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္