ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ
ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ
ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ
ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ
ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ

သံုးလပိုင္း

ဂ်ပန္ဘုရားေက်ာင္းသည္ပ်မ္းမွ် ႏွစ္ေပါင္း ၁၃၀၀မတိုင္ခင္၊ဂေရာခိဘိုဆစြတ္မွ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ ခန္းတိုးတြင္ အေဟာင္းဆံုးဘုရားေက်ာင္း။ သေကၤတသည္ ဂ်ပန္တြင္ အၿမင့္ဆံုးၿဖစ္ေသာ မာဂိုင္းအိရုပ္ပြားေတာ္ၿဖစ္ပါသည္။ ေနာခိုဂိရိေတာင္တြင္ မ်ားစြာေသာ စာေပပညာရွင္မ်ားက လာေရာက္ၾကၿပီး ကဗ်ာမ်ားခ်န္ထားခဲ့ၾကၿပီး မ်က္ေမွာက္ေခတ္စာေပပညာတြင္ နစြတ္မဲဆိုးဆဲခိသည္ (ခိခုဇုေရာခု) တြင္ ဂ်ပန္ဘုရားေက်ာင္းကို လည္ပတ္ေသာအခ်ိန္၏ အေနအထားမ်ားကိုေရးသားထားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  〒 299 - 1901 Chiba ken Awa-gun Kyonan-chō Nokogiriyama

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး ၆၀၀ ယန္း
  ကေလး ( ၄ မွ ၁၂ ႏွစ္) ၄၀၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၈ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀
  ၁၇ း ၀၀ကို ေက်ာ္လြန္ပါက ေတာင္လမ္းသည္ေမွာင္သြားပါသည္။
  အခ်ိန္ကိုသတိထားကာ လည္ပတ္သင့္ပါသည္။
  ေဆာင္းရာသီသည္ ၁၆ း ၃၀ကို ေက်ာ္လြန္ပါက ေမွာင္လာပါသည္

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.nihonji.jp/index.html

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  -

 • အဓိကအခ်က္

  -

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( Hama kanaya ) ဘူတာမွ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္

  JR (Yasuda )ဘူတာ မွ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၄~၅လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္