ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ
ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ
ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ
ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ
ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ

ဂ်ပန္ဘုရားေက်ာင္းသည္ပ်မ္းမွ် ႏွစ္ေပါင္း ၁၃၀၀မတိုင္ခင္၊ဂေရာခိဘိုဆစြတ္မွ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ ခန္းတိုးတြင္ အေဟာင္းဆံုးဘုရားေက်ာင္း။ သေကၤတသည္ ဂ်ပန္တြင္ အၿမင့္ဆံုးၿဖစ္ေသာ မာဂိုင္းအိရုပ္ပြားေတာ္ၿဖစ္ပါသည္။ ေနာခိုဂိရိေတာင္တြင္ မ်ားစြာေသာ စာေပပညာရွင္မ်ားက လာေရာက္ၾကၿပီး ကဗ်ာမ်ားခ်န္ထားခဲ့ၾကၿပီး မ်က္ေမွာက္ေခတ္စာေပပညာတြင္ နစြတ္မဲဆိုးဆဲခိသည္ (ခိခုဇုေရာခု) တြင္ ဂ်ပန္ဘုရားေက်ာင္းကို လည္ပတ္ေသာအခ်ိန္၏ အေနအထားမ်ားကိုေရးသားထားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  〒 299 - 1901 Chiba ken Awa-gun Kyonan-chō Nokogiriyama

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး ၆၀၀ ယန္း
  ကေလး ( ၄ မွ ၁၂ ႏွစ္) ၄၀၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၈ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀
  ၁၇ း ၀၀ကို ေက်ာ္လြန္ပါက ေတာင္လမ္းသည္ေမွာင္သြားပါသည္။
  အခ်ိန္ကိုသတိထားကာ လည္ပတ္သင့္ပါသည္။
  ေဆာင္းရာသီသည္ ၁၆ း ၃၀ကို ေက်ာ္လြန္ပါက ေမွာင္လာပါသည္

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.nihonji.jp/index.html

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  -

 • အဓိကအခ်က္

  -

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( Hama kanaya ) ဘူတာမွ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္

  JR (Yasuda )ဘူတာ မွ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ႏိုခိုဂိရိယာမနိဟြန္းဂ်ိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္