အိုအိုယရွိရေယာခန္
အိုအိုယရွိရေယာခန္
အိုအိုယရွိရေယာခန္
အိုအိုယရွိရေယာခန္
အိုအိုယရွိရေယာခန္ အိုအိုယရွိရေယာခန္ အိုအိုယရွိရေယာခန္ အိုအိုယရွိရေယာခန္

ဆယ္လပိုင္း

ပ်မ္းမွ် ဆယ္သန္းခန္ ့ရွိေသာ ေက်ာက္တံုးမ်ားကို ၿဖတ္ထုကာၿပဳလုပ္ထားေသာ အခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းသည့္ေနရာ။ မီတာ ႏွစ္ေသာင္းရွိေသာ ေနရာအနက္သည္ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မီတာ၊ အနက္ဆံုးေနရာသည္ ေၿမေအာက္ ၆၀ မီတာရွိပါသည္။ ၿပသသည့္ေနရာတြင္ တူးေဖာ္မွုမ်ားစတင္ခ်ိန္မွရွိခဲ့ေသာ အဲဒိုေခတ္ကာလမွ ၁၉၅၉ အထိ လက္ၿဖင့္တူးေသာေခတ္၏ ကိရိယာမ်ား၊ တူးေဖာ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား၏ ေၿပာင္းလဲပံုအဆင့္ဆင့္ကို ၿပသထားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  〒 321 - 0345 Tochigiken'utsunomiyashi dai Tanimachi 909

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး ၈၀၀ ယန္း
  မူလတန္း အလယ္တန္း ၄၀၀ ယန္း
  အသက္မၿပည့္သူမ်ား အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀ (ဧၿပီမွ ႏိုဝင္ဘာ ေနာက္ဆံုးဝင္ခ်ိန္ ၁၆ း ၃၀)
  ၉ း ၃၀ မွ ၁၆ း ၃၀ (ဒီဇင္ဘာမွ မတ္ ေနာက္ဆံုးဝင္ခ်ိန္ ၁၆ း ၀၀)

 • ပိတ္ရက္

  ႏွစ္ကုန္ႏွစ္စ (ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္မွ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္)
  အပတ္တိုင္းအဂၤါေန ့ (ဒီဇင္ဘာမွ မတ္)
  အဂၤါေန ့သို ့မဟုတ္ ပိတ္ရက္ၿဖစ္ပါက ေနာက္ေန ့ပိတ္ပါသည္။
  အေၿပာင္းအလဲရွိပါသည္။

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.oya909.co.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  -

 • အဓိကအခ်က္

  -

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  ( Utsunomiya ) ဘူတာမွ ( Ōtani Tateiwa သုိ ့သြားေသာ ) ဘတ္စ္ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္၊ Shiryōkan ဝင္ေပါက္ တြင္ဆင္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၅မိနစ္

  Kanuma IC မွ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိုအိုယရွိရေယာခန္၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္