မန္းဂဲစြတ္ဂ်ိအုခိမိဒိုး
မန္းဂဲစြတ္ဂ်ိအုခိမိဒိုး
မန္းဂဲစြတ္ဂ်ိအုခိမိဒိုး
မန္းဂဲစြတ္ဂ်ိအုခိမိဒိုး
မန္းဂဲစြတ္ဂ်ိအုခိမိဒိုး မန္းဂဲစြတ္ဂ်ိအုခိမိဒိုး မန္းဂဲစြတ္ဂ်ိအုခိမိဒိုး မန္းဂဲစြတ္ဂ်ိအုခိမိဒိုး

သံုးလပိုင္း

ဘိဝေရကန္၏ ကို္ယ္စားၿပဳေသာရွု ့ခင္းေနရာတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး မစြတ္အိုဘေခ်ာကို အစထားၿပီး မ်ားစြာေသာ ကဗ်ာဆရာမ်ားကလည္း ႏွစ္သက္ၿမတ္ႏိုးၾကေသာ ေရေပၚနားေနေဆာင္။ ခင္းအဲဟရွိခဲအိ (ခတတေနာ့ရာခုဂန္း) ၿဖစ္ေသာအမည္ၿဖင့္ထင္ရွားေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။ ဧရိယာအတြင္းတြင္ ခန္းအြန္းဒိုးတြင္ အေရးၾကီးေသာယဥ္ေက်းမွုအေမြအႏွစ္ၿဖစ္ေသာ (ဆဲအိခန္းအြန္းထိုင္ေတာ္မူရုပ္ပြားေတာ္) မ်ားထားရွိပါသည္။

  • ေနရပ္လိပ္စာ

    〒 520 - 0242 Shigaken'ōtsushi Ōtsu-shi Honkatata 1 - 16 - 18

    တည္ေနရာျပေျမပံု

  • ၀င္ေျကး

    ၃၀၀ ယန္း

  • ဖြင့္ခ်ိန္

    ၈ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀

  • ပိတ္ရက္

    -

  • ၀က္ဘ္ဆိုက္

    https://en.biwako-visitors.jp/

  • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

    -

  • အဓိကအခ်က္

    -

  • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

    JR ( Katada ) ဘူတာမွ မိဖုၿမိဳ ့ဘတ္စ္ၿဖင့္ ( Katatademachi ) တြင္ဆင္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၇ မိနစ္ (စေန၊တနဂၤေႏြသည္ ေရလယ္နားေနေဆာင္အထိ ဘတ္စ္ရွိပါသည္)

    Mano IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

မန္းဂဲစြတ္ဂ်ိအုခိမိဒိုး၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၃~၄လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္