ဘို ့ခ်န္းရထား
ဘို ့ခ်န္းရထား
ဘို ့ခ်န္းရထား
ဘို ့ခ်န္းရထား
ဘို ့ခ်န္းရထား
ဘို ့ခ်န္းရထား ဘို ့ခ်န္းရထား ဘို ့ခ်န္းရထား ဘို ့ခ်န္းရထား ဘို ့ခ်န္းရထား

ႏွစ္လပိုင္း

၆၇ နွစ္ၾကာ ေျပးဆြဲခဲ့တဲ့ ေရေႏြးေငြ ့စက္ေခါင္းတြဲ ( SL ) နွင့္ အဲဒီ SL က ဆြဲခင္ခဲ့တဲ့ ရထားတြဲကို နဂိုအတိုင္းထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ပစၥည္းေတြပါ။ မာစြတ္ျမိဳ့တြင္းကို ေျပးဆြဲျပီး ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြကို မ်က္စိပသာဒျဖစ္ေစပါတယ္။ နာစြတ္စုိးဆဲခိဝတၳဳ ( ဘို ့ခ်န္ ) မွာ ေမြးထုတ္လိုက္တဲ့ဇာတ္ေကာင္က စီးခဲ့တာကို အစြဲျပဳျပီး ဒီနာမည္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Ehimekenmatsuyamashi Dōgo-chō 1 (dōgoonsen'eki)

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး ၅၀၀ ယန္း ကေလး ၂၅၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉း၀၀ မွ ၁၆း၀၀ ( အခ်ိန္ဇယားမွာ ေသခ်ာအတည္ျပဳပါ )

 • ပိတ္ရက္

  ရထားတြဲစစ္ေဆးခ်ိန္ ပိတ္ပါတယ္။

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.iyotetsu.co.jp/botchan/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  အိေယာတဲစြတ္ဒိုးေဂ်ာနန္းလိုင္း ( ဒိုးေဂါအြန္းဆမ္းဘူတာ ) က ေနာက္ဆံုးဆိုက္ေရာက္ဘူတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘို ့ခ်န္းရထားတြဲရဲ့ စက္ေခါင္းတြဲ ဦးတည္ရာေျပာင္းတာေတြကို ျမင္နိုင္တယ္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Iyo tetsudō `'(dōgoonsenဘူတာ ) . (Ōkaidō-ဘူတာ ) . ( matsuyamashiဘူတာာ ) . (komachi ) . JR ( matsuဘူတာ ) မွ စီးနိုင္တယ္။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဘို ့ခ်န္းရထား၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္