စြတ္ခုဖုစုမဂ်င္းဂ်
စြတ္ခုဖုစုမဂ်င္းဂ်
စြတ္ခုဖုစုမဂ်င္းဂ်
စြတ္ခုဖုစုမဂ်င္းဂ်
စြတ္ခုဖုစုမဂ်င္းဂ် စြတ္ခုဖုစုမဂ်င္းဂ် စြတ္ခုဖုစုမဂ်င္းဂ် စြတ္ခုဖုစုမဂ်င္းဂ်

ခုႏွစ္လပိုင္း

ဘိဝခို တိုရိဟရွိခဲအိထဲမွာတစ္ခုတြင္ပါဝင္ေသာ ဘုရားေက်ာင္း။ ကၽြန္းတစ္ခုလံုးသည္ လည္ပတ္ရာေနရာအၿဖစ္သိၾကေသာ လူမေနသည့္ကၽြန္းၿဖစ္ၿပီး သီးသန္ ့အမည္ (ခ်ိခုဘုစုဘုရားေက်ာင္း) ဟုလည္းေခၚၾကပါသည္။ ဇြန္လတြင္ ေရွးေဟာင္းပံုစံၿဖင့္ ပူေဇာ္သည့္ (ခ်ိခုဘုစုမဆိုင္း)လည္း က်င္းပၿပီး လူမ်ားစြာလာေရာက္ၾကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  〒 526 - 0124 Shigaken'nagahamashi zakichō 1665

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  (ဝင္ေၾကး)
  လူၾကီး ၄၀၀ ယန္း
  ကေလး ၃၀၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း ၃၀ မွ ၁၆း ၃၀
  သေဘၤာသြားလာသည့္အခ်ိန္သည္ ေၿပာင္းလဲမွရွိသည္

 • ပိတ္ရက္

  ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္မွ မတ္လ ၁၁ရက္ (ေၿပာင္းလဲမွဳရွိပါသည္)

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.chikubusima.or.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  သံုးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  -

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  ( Imadzu ဆိပ္ကမ္းအထိ) JR ( Ōmiimadzu ) ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၅ မိနစ္၊ အိမအိဆိပ္ကမ္းမွ Chikubu ကၽြန္းသို ့သြားေသာ လည္ပတ္သည့္သေဘၤာၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၂၅ မိနစ္

  ( Nagahama ဆိပ္ကမ္းအထိ) JR ( Nagahama ) ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁၀ မိနစ္၊ Nagahama ဆိပ္ကမ္းမွ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

စြတ္ခုဖုစုမဂ်င္းဂ်၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၅~၆လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္