ယုမဲကေရာဘရွိခယစုရုေရာဒို
ယုမဲကေရာဘရွိခယစုရုေရာဒို
ယုမဲကေရာဘရွိခယစုရုေရာဒို
ယုမဲကေရာဘရွိခယစုရုေရာဒို
ယုမဲကေရာဘရွိခယစုရုေရာဒို ယုမဲကေရာဘရွိခယစုရုေရာဒို ယုမဲကေရာဘရွိခယစုရုေရာဒို ယုမဲကေရာဘရွိခယစုရုေရာဒို

ကိုးလပိုင္း

ဟိကုိနဲေဂ်ာ၏ က်ံဳးတြင္ရွိေသာ ကေရာတံတားမွ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ႏိုင္ေသာ ယုမဲကေရာဘရွိကယစုရုလမ္း။ အၿဖဴေရာင္နံရံႏွင့္ အမဲေရာင္ ၿမိဳ ့အေနအထားသည္ တစ္သားတည့္က်ေနသည့္ၿမိဳ ့သည္ အဲဒိုေခတ္တြင္ ရွိေရာရွိမို ့မခ်ိ ကို ပံုေဖာ္ထားပါသည္။ ဂ်ပန္ပံုစံမုန္ ့ဆိုင္မ်ားကို အစထားၿပီး ေဒသတြင္သာလွ်င္ ရႏိုင္ေသာ ပစၥည္မ်ားကို သံုးထားေသာဆိုင္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  〒 522 - 0064 Shigakenhikoneshi Honchō 1 - 7 - 1

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ေနရာကိုလိုက္ကာကြာပါသည္

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ေနရာကိုလိုက္ကာကြာပါသည္

 • ပိတ္ရက္

  ေနရာကိုလိုက္ကာကြာပါသည္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://yumekyobashi.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  -

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( Hikone ) ဘူတာမွ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

  JR ( Hikone ) ဘူတာမွ Ōmi ဘတ္စ္ ( နန္းဟိေရာနဲ) ဘူတာသို ့သြားေသာ၊ ( Honchō kyassururōdo ) တြင္ဆင္းပါ

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ယုမဲကေရာဘရွိခယစုရုေရာဒို၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္