ဟိေယာရယမပန္းၿခံ
ဟိေယာရယမပန္းၿခံ
ဟိေယာရယမပန္းၿခံ
ဟိေယာရယမပန္းၿခံ
ဟိေယာရယမပန္းၿခံ ဟိေယာရယမပန္းၿခံ ဟိေယာရယမပန္းၿခံ ဟိေယာရယမပန္းၿခံ

ေလးလပိုင္း

(ဆိပ္ကမ္းကိုၿမင္ႏိုင္ေစာ ေတာင္ကုန္း) ၏ လမ္းတစ္ဝက္တြင္ရွိပါသည္၊ အဓိကက်ေသာ ၾကည့္သည့္ေနရာထဲမွတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ဆာကူရာထင္ရွားေသာေနရာအေနၿဖင့္ ရင္းႏွီးေနၾကေသာ ပန္းၿခံ။ ၿမိဳ ထဲတြင္ အေဟာင္းဆံုးပန္းၿခံၿဖစ္ၿပီး (ဂ်ပန္ၿမိဳ ့ပန္းၿခံ၁၀၀) တြင္ပါဝင္ပါသည္။ ၿမိဳ ့ေနရာမွ လည္း လည္ပတ္ႏိုင္ေသာၿမိဳ ့၏ ဟိုဇန္းဒမခ်ိမွ လည္း နီးေသာေၾကာင့္ ေႏြဦးတြင္ ပန္းၾကည့္ပြဲလာေသာဧည့္သည္မ်ားလည္း မ်ားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  〒 750 - 0019 Yamaguchikenshimonosekishi maruyamamachi 5 - 5

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  ပိတ္ရက္မရွိ

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://www.fugu-sakai.com/shimonoseki...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  -

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( Shimonoseki ) ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၁၂ မိနစ္

  Shimonoseki IC မွ ပ်မး္မွ် ၁၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟိေယာရယမပန္းၿခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္