ခစြတ္ရာဂိကိုးဂန္း
ခစြတ္ရာဂိကိုးဂန္း
ခစြတ္ရာဂိကိုးဂန္း
ခစြတ္ရာဂိကိုးဂန္း
ခစြတ္ရာဂိကိုးဂန္း ခစြတ္ရာဂိကိုးဂန္း ခစြတ္ရာဂိကိုးဂန္း ခစြတ္ရာဂိကိုးဂန္း

ငါးလပိုင္း

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္မွ ၉၅၉ မီတာရွိေသာယာမတိုကစြတ္ရာဂိဆန္းတြင္ရွိေသာလြင္ၿပင္။ ေႏြဦးသည္ (အပင္ေပါင္းေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာ) ဟုဆိုၾကေသာ ပုန္နရိတ္ပန္း၊ ေႏြရာသီ၏ ရြက္သစ္မ်ား ေဆာင္းဦးတြင္ စုစုဂိ၊ေဆာင္းရာသီတြင္ ႏွင္းရွု ခင္းမ်ားစေသာ ရာသီေလးခုလံုးတြင္ သဘာဝအလွအပမ်ားရွိေနပါသည္။ ေတာင္ထိပ္မွ အိုဆာကာဟဲအိယ၊ နာရခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသစေသာ ၃၆၀ဒီဂရီ ပန္ႏိုရာမၿဖင့္ ၾကည့္ႏိုင္ၿပီး ဧည္သည္မ်ားၿဖင့္ ဆူညံေနပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  〒 639 - 2312 Nara ken goseshikujira 2569

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ေကာင္းကင္လိုင္း
  ၁၂၅၀ ယန္း (အသြားအၿပန္)

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ေကာင္းကင္လိုင္း
  ၉ း ၁၀ မွ ၁၇ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  ပိတ္ရက္မရွိ

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.katsuragikogen.co.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ငါးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  -

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Kintetsu ( Gosho ) ဘူတာဘတ္စ္ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္ ( Katsuragi ေကာင္းကင္လိုင္းေရွ ့) တြင္ဆင္းၿပီး ေကာင္းကင္လိုင္း ပ်မ္းမွ် ၆ မိနစ္စီးၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁၅ မိနစ္

  Katsuragi IC မွ ေကာင္းကင္လိုင္း ( Katsuragi tozanguchi ) ဘူတာအထိ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္ ၊ ေကာင္းကင္လိုင္း ပ်မ္းမွ် ၆ မိနစ္စီးၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခစြတ္ရာဂိကိုးဂန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္