ကိုခုအဲအိဘိဟိုခုကယူးရေယာပန္းၿခံ
ကိုခုအဲအိဘိဟိုခုကယူးရေယာပန္းၿခံ
ကိုခုအဲအိဘိဟိုခုကယူးရေယာပန္းၿခံ
ကိုခုအဲအိဘိဟိုခုကယူးရေယာပန္းၿခံ
ကိုခုအဲအိဘိဟိုခုကယူးရေယာပန္းၿခံ ကိုခုအဲအိဘိဟိုခုကယူးရေယာပန္းၿခံ ကိုခုအဲအိဘိဟိုခုကယူးရေယာပန္းၿခံ ကိုခုအဲအိဘိဟိုခုကယူးရေယာပန္းၿခံ

ငါးလပိုင္း

တရုတ္ေဒသ၏တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ပန္းၿခံ။ေႏြဦး၊ေဆာင္းဦးတြင္ ပန္းမ်ားၿဖင့္ ဖံုးလႊမ္းထားေသာပ်မ္းမွ် ၁.၅စတုရန္းမီတာရွိေသာ (ပန္းခင္းၿပင္က်ယ္) ရွိၿပီး ခရိုင္ထဲတြင္ အဖိုးတန္ေသာ ပန္းမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ေႏြရာသီတြင္ (ဆုအိဆန္း)၊ ေဆာင္းဦးတြင္ ရွင္းရာခုေဂ်ာအန္း၊ ေဆာင္းရာသီတြင္ မီးအလွဆင္ထြန္းလင္းၿခင္းမ်ားႏွင့္ ရာသီေလးခုလံုးတြင္ ပြဲေတာ္အသီးသီး က်င္းပပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  〒 727 - 0021 Hiroshima ken shōbarashi mikkaichimachi 4 - 10

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး ၄၁၀ ယန္း၊ကေလး (မူလတန္း၊အလယ္တန္း) ၈၀ ယန္း
  ၆၅ ႏွစ္ နွင့္အထက္ ၂၁၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း ၃၀ မွ ၁၇ း၀၀ (မတ္လ ၁ ရက္မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္၊ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္)
  ၉ း ၃၀ မွ ၁၈ း ၀၀ (ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္)
  ၉ း ၃၀ မွ ၁၆ း ၃၀ (ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ လကုန္ )
  ေၿပာင္းလဲမွုရွိပါသည္။

 • ပိတ္ရက္

  အပတ္တိုင္း တနလၤာေန ့( သို ့ေသာ္ တနလၤာက ပိတ္ရက္ဆိုပါက အဂၤါ)
  ႏွစ္ကုန္ႏွစ္စ (ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္မွ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္)
  ေၿပာင္းလဲမွုရွိပါသည္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.nikko-honjin.jp/foreign-lan...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  -

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( Nanatsuka ) ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၂၀ မိနစ္

  Shōbara IC မွ ပ်မ္းမွ် ၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ကိုခုအဲအိဘိဟိုခုကယူးရေယာပန္းၿခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္