ရန္းဒန္းအရာရွိယာမေနာခိမိုနိုဖုရဲစုတို
ရန္းဒန္းအရာရွိယာမေနာခိမိုနိုဖုရဲစုတို
ရန္းဒန္းအရာရွိယာမေနာခိမိုနိုဖုရဲစုတို
ရန္းဒန္းအရာရွိယာမေနာခိမိုနိုဖုရဲစုတို
ရန္းဒန္းအရာရွိယာမေနာခိမိုနိုဖုရဲစုတို ရန္းဒန္းအရာရွိယာမေနာခိမိုနိုဖုရဲစုတို ရန္းဒန္းအရာရွိယာမေနာခိမိုနိုဖုရဲစုတို ရန္းဒန္းအရာရွိယာမေနာခိမိုနိုဖုရဲစုတို

ကိုးလပိုင္း

ကီမိုႏိုအဆင္မ်ားၿဖင့္ စံုလင္လွပေနေသာ အၿမင့္ ပ်မ္းမွ် ၂ မီတာရွိေသာတုတ္ကို ၿပသထားေသာ အႏုပညာ။ ပ်မ္းမွ် ၆၀၀ ခန္ ့ရွိေသာ ဂ်ပန္ေခတ္မီေသာ ကီမိုႏိုအဆင္တိုင္မ်ားသည္ ေနဝင္ပါက မီးထြန္းၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ပါသည္။ ကီမိုႏိုအဆင္မ်ားသည္ တိုင္းအိဆဲအိေခတ္မွ ဆက္တိုက္ (ခမဲဒတိုမိဆန္းစက္ရံု) မွထြက္ေသာအရာမ်ားၿဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၃၂မ်ိဳးအဆင္ရွိပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  〒 616 - 8384 Kyōtofu kyōtoshiukyōku Sagatenryūjitsukurimichi-chō 20 - 2

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  (မီးထြန္းလင္းသည့္အခ်ိန္)
  ေနဝင္ခ်ိန္မွ ၂၁ း၀၀
  (တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသည္ ေနဝင္ခ်ိန္မွ ၂၃ း ၀၀)

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://www.my-fav.jp/spot/77176/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  -

 • အဓိကအခ်က္

  -

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Keifuku လွ်ပ္စစ္လိုင္း ( Arashiyama ) ဘူတာမွ တိုက္ရိုက္

  JR ( Saga arashiyama ) ဘူတာမွ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ရန္းဒန္းအရာရွိယာမေနာခိမိုနိုဖုရဲစုတို၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္