ကိုးယအိခဲ တန္းဂုေနာနိဝ
ကိုးယအိခဲ တန္းဂုေနာနိဝ
ကိုးယအိခဲ တန္းဂုေနာနိဝ
ကိုးယအိခဲ တန္းဂုေနာနိဝ
ကိုးယအိခဲ တန္းဂုေနာနိဝ ကိုးယအိခဲ တန္းဂုေနာနိဝ ကိုးယအိခဲ တန္းဂုေနာနိဝ ကိုးယအိခဲ တန္းဂုေနာနိဝ

ငါးလပိုင္း

ဂ်ပန္ထင္ရွားေသာေတာင္တစ္ရာ (ဟိအုခ်ိယာမ)၏ေတာင္တက္လမ္းတြင္ရွိေသာ ေဒသ။ ေတာင္ေပၚသစ္ပင္မ်ား၏ ရတနာသိုက္အၿဖစ္ လူသိမ်ားၾကေသာ ေၿမာက္ဘက္ေတာင္စဥ္တန္းမ်ားနွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ေၿမေပၚတြင္ လွပေသာပန္းၿခံဟု ဆိုၾကပါသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ဟခုဆန္းခိုဇကူရာ၊ ေဆာင္းဦးတြင္ မိုမိဂ်ိသည္အေရာင္အေသြးစံုလင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  〒 949 - 2113 Nīgata ken Myōkō-shi sugino sawa Hachi kiyama Kokuyū-rin 42

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://enjoyniigata.com/en/index.html

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ကိုးလပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  -

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Toki လိုင္း Myōkō hane uma လိုင္း ( Myōkō ကုန္းၿပင္ၿမင့္)ဘူတာမွ Sasagamine tozan kuchi အထိ ဘတ္စ္ၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၅၀ မိနစ္

  Myōkō ကုန္းၿပင္ၿမင့္ IC မွ Sasagamine tozan kuchi အထိ ကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၄၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ကိုးယအိခဲ တန္းဂုေနာနိဝ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္