အိနိေနာတနဒ
အိနိေနာတနဒ
အိနိေနာတနဒ
အိနိေနာတနဒ
အိနိေနာတနဒ အိနိေနာတနဒ အိနိေနာတနဒ အိနိေနာတနဒ

ဆယ့္ႏွစ္လပိုင္း

( ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တနဒတစ္ရာ)ထဲတြင္ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ တနဒ။ အင္ကတဲအိကိုခု၏ ေနရာေဟာင္း( မခ်ဳပိခ်ဳကဲ့သို ့ေသာ ၿမဴမ်ားၾကားတြင္ က်ယ္ၿပန္ ့စြာရွိေနေသာ လွ်ိဳဝွက္စြာၿမင္ရေသာေၾကာင့္ (အိနိမိခ်ဴ) ဟုေခၚၾကပါသည္။ ပံုမွန္က်င္းပေသာပြဲမ်ားတြင္ ေရွ ့တုန္းက စပါးစိုက္ပ်ိဳးၾကၿခင္းကို ေနာက္တစ္ၾကိ္မ္ၿပဳလုပ္ၿခင္းစေသာ ရိုးရာစိုက္ပ်ိဳးသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့ၾကေသာေနရာအၿဖစ္ အာရံုစိုက္လာၾကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  〒 731 - 3702 Hiroshima-ken Yamagata-gun aki ōtachō Nakatsutsuga Wakashi Jin

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.akioota-navi.jp/en/index.html

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေျခာက္လပိုင္း, ကိုးလပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  -

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( Hiroshima ) ဘူတာမွ Masuda သို ့သြားေသာ လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ ပ်မ္းမွ် ၁ နာရီ ( Togouchi IC မွ ဘတ္စ္စင္တာ) တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ တကၠစီၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

  Togouchi IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိနိေနာတနဒ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္