အိမုဂယမရိန္းဥယ်ာဥ္
အိမုဂယမရိန္းဥယ်ာဥ္
အိမုဂယမရိန္းဥယ်ာဥ္
အိမုဂယမရိန္းဥယ်ာဥ္
အိမုဂယမရိန္းဥယ်ာဥ္ အိမုဂယမရိန္းဥယ်ာဥ္ အိမုဂယမရိန္းဥယ်ာဥ္ အိမုဂယမရိန္းဥယ်ာဥ္

ေလးလပိုင္း

(နိရွိယာမေနာ့အိုတိုင္းရွိဆမ) အေနၿဖင့္ ရင္းႏွီးၾကေသာ ဘုရားေက်ာင္။ ဆာကူရာထင္ရွားေသာ ေနရာအၿဖစ္သိၾကၿပီး လူဝင္ေပါက္ၿဖစ္ေသာ ယသၤာၿပဒါးေရာင္သုတ္ထားေသာ (ေဂၚခုရာခုဘရွိ) အေပၚတြင္ ပြင့္ေသာ (ရွိဒရဲဆာကူရာ) ကို အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုအေနၿဖင့္ ပင္မခန္းမေဆာင္ကို ဆက္သြယ္ထားေသာလမ္းသည္ ဆာကူရာပန္းမ်ားလည္းပြင့္ၾကပါသည္။ ဧရိယာအတြင္းတြင္ ရွိေနေသာပန္းၿခံ (ဟိုးေခ်ာဆိုႏို) တြင္ တစ္ပင္တည္းေသာ ဆာကူရာပန္းက ရွိၿပီး အေဝးမွေန က်ယ္ၿပန္ ့စြာရွိေနေသာ က်ိဳတိုရွု ့ခင္းကို ၿပီးၿပည့္စံုေစပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  〒 610 - 1153 Kyōtofu kyōtoshinishikyōku oharanominamikasugachō 1102

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ၃၀၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://kyoto.wakasa.jp/sakura/10/J042-...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  -

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Hankyū ရထားလိုင္း ( Katsura ) ဘူတာမွ ၿမိဳ ့ဘတ္စ္ ရိန္းနိရွိ ၂ ခဲအိတိုး ( Minamikasugachō ) တြင္ ဆင္းၿပီးေနာက္ ၊လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁၀ မိနစ္

  JR ( Higashihinata ) ဘူတာမွ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိမုဂယမရိန္းဥယ်ာဥ္၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္