ဟိုးရွိေရပူစမ္း ေခ်ာဂ်ဳအင္း
 ဟိုးရွိေရပူစမ္း ေခ်ာဂ်ဳအင္း
 ဟိုးရွိေရပူစမ္း ေခ်ာဂ်ဳအင္း
 ဟိုးရွိေရပူစမ္း ေခ်ာဂ်ဳအင္း
 ဟိုးရွိေရပူစမ္း ေခ်ာဂ်ဳအင္း ဟိုးရွိေရပူစမ္း ေခ်ာဂ်ဳအင္း ဟိုးရွိေရပူစမ္း ေခ်ာဂ်ဳအင္း ဟိုးရွိေရပူစမ္း ေခ်ာဂ်ဳအင္း

ကိုးလပိုင္း

ေဂ်ာရွင္းအဲစြတ္တကဟရာအမ်ိဳးသားပန္းၿခံထဲတြင္ရွိေသာ မိစြတ္ယုတည္းခိုခန္း။ မဲဂ်ိေခတ္အရိပ္အေယာင္မ်ား က်န္ေနရစ္ခဲ့ေသာ (ပင္မအေဆာက္အဦး) ကို အစထားၿပီး ေရာ္ခုမဲအိခန္းဘြန္း၏ တိုင္းအိယုဘ (ဟိုးရွိေနာ့ယု) ၊သီးသန္ ့ေဆာင္သည္ ႏိုင္ငံ၏မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမွုအေမြအႏွစ္ၿဖစ္ေနပါသည္။ လွပေသာသဘာဝႏွင့္ အေကာင္းအဆိုးမ်ားရွိေနေသာ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ရွ ့ခင္းကို တိတ္ဆိတ္စြာခံစားႏိုင္ၿပီး ေယာဆေနာ့အခိခို မ်ားလည္း လာေရာက္လည္ပတ္ၾကၿပီး လက္ရာပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ခ်န္ထားခဲ့ၾကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  〒 379 - 1401 Gunmakentonegunminakamimachinagai 650

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ေရပူစမ္းဝင္ေၾကး
  ၁၀၀၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၁၀ း၃၀ မွ ၁၃ း၃၀

 • ပိတ္ရက္

  ဗုဒၶဟူး (တၿခားသတ္မွတ္မထားေသာ ပိတ္ရက္မ်ားလည္းရွိပါသည္)

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://hoshi-onsen.com/english/index.h...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  -

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( Jōmōkōgen ) ဘူတာမွ ဘတ္စ္ ( Sarugakyō သို ့) ပ်မ္းမွ် ၄၀ မိနစ္၊ ( Sarugakyō ) တြင္ဆင္းၿပီး ၊ဘတ္စ္ ( Hōshi ေရပူစမ္းသို ့သြားေသာ )ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္ ၊ ( Hōshi ေရပူစမ္း) တြင္ဆင္းၿပီး ၁ မိနစ္

  Tsukiyono IC မွ ပ်မ္းမွ် ၃၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟိုးရွိေရပူစမ္း ေခ်ာဂ်ဳအင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္