ဆန္းစုအိဂ်ိမ
ဆန္းစုအိဂ်ိမ
ဆန္းစုအိဂ်ိမ
ဆန္းစုအိဂ်ိမ
ဆန္းစုအိဂ်ိမ ဆန္းစုအိဂ်ိမ ဆန္းစုအိဂ်ိမ ဆန္းစုအိဂ်ိမ

ေျခာက္လပိုင္း

(ဘုန္းၾကီးမ်ားေတာင္ မူးေမ့ေလာက္ေအာင္လွပသည္) ဟု ဆိုၾကေသာကၽြန္း။ ဒီေနရာတြက္ ဂ်ပန္တြင္ ဒီတစ္ေနရာတည္းသာရွိသည္ (အေရာင္ငါးေရာင္ရွိေသာေက်ာက္ေဆာင္) ရွိပါသည္။ ေက်ာက္ေဆာင္ရွိေသာေနရာသည္ ေကာင္းကင္၏ (စိတ္)မ်ားစုစည္းေနေသာေနရာဟု ဆုိၾကၿပီး တိုင္းအခို၏ ေရွေခတ္မွ ကမၻာေၿမလႊာမ်ားက ေနာက္တစ္ဖန္ ေၿမၿပင္ေပၚေပၚလာေသာ ( လြင္ၿပင္မ်ား) ၿဖစ္ပါသည္။ဂ်ပန္တြင္ ပထမဆံုး နိုင္ငံပိုင္ပန္းၿခံၿဖစ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  〒 721 - 0202 Hiroshimakenfukuyamashi Tomochōushiroji

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.sensuijima.jp/index.html

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  -

 • အဓိကအခ်က္

  -

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( Fukuyama ) ဘူတာမွ Tomotetsu ဘတ္စ္ၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္၊ ( Gara no Ura ) မွ ကူတို ့ၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၅ မိနစ္

  Fukuyama azuma IC မွ ( Gara no Ura ) အထိ ပ်မ္းမွ် ၄၅ မိနစ္၊ ( Gara no Ura ) မွကူတိူးၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဆန္းစုအိဂ်ိမ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္